Hopp til innholdet

Vilkår og betingelser

BETINGELSER FOR BRUK

Velkommen til vår nettbutikk! Simlen Design leverer sine tjenester til deg underlagt følgende betingelser. Hvis du besøker eller handler på denne nettsiden, vil du godta disse betingelsene. Les dem nøye.

PERSONVERN
Vennligst les personvernerklæring, som også regulerer ditt besøk på nettstedet for forstå min praksis.
ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

Når du besøker Simlen Design eller sender e-post til meg, kommuniserer du med meg elektronisk. Du samtykker i å motta kommunikasjon fra meg elektronisk. Jeg vil kommunisere med deg via e-post eller ved å legge ut meldinger på denne siden. Du er enig i det alle avtaler, varsler, avsløringer og annen kommunikasjon som vi gir deg elektronisk tilfredsstille ethvert lovkrav om at slik kommunikasjon skal være skriftlig.

OPPHAVSRETT

Alt innhold på denne siden, som tekst, grafikk, logoer, knappeikoner, bilder, lydklipp, digitale nedlastinger, datasamlinger og programvare, er eiendommen til Simlen Design eller dets innholdsleverandører og beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.
Samlingen av alt innhold på dette nettstedet er den eksklusive eiendommen til Simlen Design, med copyright forfatterskap for denne samlingen av Simlen Design, og beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

VAREMERKER
Simlen Designs varemerke kan ikke brukes i forbindelse med noen produkt eller tjeneste som ikke er Simlen Design, på noen måte som er sannsynlig å forårsake forvirring blant kunder, eller på noen måte som nedvurderer eller diskrediterer Simlen Design
LISENS OG TILGANG TIL NETTSTED
Simlen Design gir deg en begrenset lisens til å få tilgang til og gjøre personlig bruk av dette nettstedet og ikke for å laste ned (annet enn sidebufring) eller endre det, eller noen del av det, unntatt med uttrykkelig skriftlig samtykke fra Simlen Design. Denne lisensen inkluderer ikke ethvert videresalg eller kommersiell bruk av dette nettstedet eller dets innhold: enhver innsamling og bruk av eventuelle produktoppføringer, beskrivelser eller priser: enhver avledet bruk av dette nettstedet eller dets innhold: all ned lasting eller kopiering av kontoinformasjon til fordel for en annen selger: eller bruk av datautvinning, robotter eller lignende datainnsamling og utvinningsverktøy. Dette nettstedet eller deler av dette nettstedet kan ikke reproduseres, duplisert, kopiert, solgt, videresolgt, besøkt eller på annen måte utnyttet til reklame formål uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Simlen Design. Du kan ikke ramme eller bruke innrammingsteknikker for å omslutte ethvert varemerke, logo eller annen eiendomsrett informasjon (inkludert bilder, tekst, sidelayout eller form) om Simlen Design uten uttrykkelig skriftlig samtykke. Du kan ikke bruke noen metakoder eller noen annen “skjult tekst” som bruker Simlen Designs navn eller varemerker uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Simlen Design. Enhver uautorisert bruk avslutter tillatelsen eller lisens gitt av Simlen Design. Du får en begrenset, tilbakekallelig og ikke-eksklusiv rett til å opprette en hyperkobling til hjemmesiden til Simlen Design så lenge siden lenken ikke viser Simlen Designs produkter eller tjenester i en falsk, villedende, nedsettende eller på annen måte støtende sak. Du kan ikke bruke Simlen Design-logo eller annen proprietær grafikk eller varemerke som en del av lenken uten uttrykkelig skriftlig tillatelse.
DIN MEDLEMSKONTO
Hvis du bruker dette nettstedet, er du ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til din konto og passord og for å begrense tilgangen til datamaskinen din, og du godtar det godta ansvar for alle aktiviteter som skjer under kontoen din eller passordet ditt. Hvis du er under 18 år, kan du bare bruke nettstedet vårt med involvering av en forelder eller verge. Simlen Design forbeholder seg retten til å nekte service, avslutte kontoer, fjerne eller redigere innhold eller kansellere bestillinger etter eget skjønn.

ANMELDELSER, KOMMENTARER, E-POSTER OG ANNET INNHOLD

Besøkende kan legge inn anmeldelser, kommentarer og annet innhold: og sende inn forslag, ideer, kommentarer, spørsmål eller annen informasjon, så lenge innholdet ikke er ulovlig, uanstendig, truende, ærekrenkende, evasiv personvern, brudd på immaterielle rettigheter, eller på annen måte skadelig for tredjeparter eller upassende og består ikke av eller inneholder programvarevirus, politisk kampanje, kommersiell oppfordring, kjedebrev, masseutsendelser eller noen form for “spam”. Du kan ikke bruke en falsk e-postadresse, utgi deg for noen person eller enhet, eller på annen måte villede med hensyn til opprinnelsen til et kort eller annet innhold. Simlen Design forbeholder seg retten (men ikke forpliktelsen) til å fjerne eller redigere slikt innhold, men vurderer ikke publisert innhold regelmessig. Hvis du legger ut innhold eller sender inn materiale, og med mindre vi angir noe annet, gir du Simlen Design en ikke-eksklusiv, royaltyfri, evigvarende, ugjenkallelig og fullt rett til å bruke, reprodusere, modifisere, tilpasse, publisere, oversette, lage avlede verk fra, distribuere og vise slikt innhold over hele verden i alle medier. Du gir Simlen Design og dets tilknyttede og underlisenshavere retten til å bruke navnet du sender inn i forbindelse med slikt innhold, hvis de ønsker det. Du representerer og garanterer at du eier eller på annen måte kontrollerer alle rettighetene til innholdet du legger ut: at innholdet er nøyaktig: at bruken av innholdet du leverer ikke bryter disse retningslinjene og ikke vil forårsake skade på noen person eller enhet: og at du vil holde Simlen Design skadesløs for alle krav som følge av innhold du leverer. Simlen Design har rett, men ikke plikt, til å overvåke og redigere eller fjerne enhver aktivitet eller innhold. Simlen Design tar ikke noe ansvar og påtar seg intet ansvar for innhold som er lagt ut av deg eller noen tredjepart.

RISIKO FOR TAP

Alle varer kjøpt fra Simlen Design er laget i henhold til en forsendelseskontrakt. Dette betyr i utgangspunktet at risikoen for tap og eiendomsretten for slike varer går over til deg ved vår levering til transportøren.

PRODUKTBESKRIVELSER

Simlen Design prøver å være så nøyaktige som mulig. Simlen Design garanterer imidlertid ikke at produktbeskrivelser eller annet innhold på denne siden er nøyaktig, fullstendig, pålitelig, oppdatert eller feilfri. Hvis et produkt som tilbys av Simlen Design i seg selv ikke er som beskrevet, er ditt eneste rettsmiddel å returnere det i ubrukt tilstand.

FRASKRIVELSE AV GARANTIER OG ANSVARSBEGRENSNING DETTE NETTSTEDET LEVERES AV SIMLEN DESIGN PÅ EN “SOM DEN ER” OG “SOM TILGJENGELIG”. SIMLEN DESIGN GIR INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER AV NOEN SLAG, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, ANGÅENDE DRIFTEN AV DETTE NETTSTEDET ELLER INFORMASJON, INNHOLD, MATERIALER ELLER PRODUKTER INKLUDERT PÅ DETTE NETTSTEDET. DU GODTAR UTTRYKKELIG AT DIN BRUK AV DETTE NETTSTEDET ER PÅ EGEN RISIKO. I FULL UTREDNING DET ER TILLATE I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, FRASKRIVER SIMLEN DESIGN SEG ALLE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR EN PARTIS. SIMLEN DESIGN GARANTERER IKKE AT DETTE NETTSTEDET, DETS SERVERE ELLER E-POST SENDES FRA SIMLEN DESIGN ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. SIMLEN DESIGN VIL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR SKADER AV NOEN SLAG SOM STÅR FRA BRUKEN AV DETTE NETTSTEDET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE SKADER, STRAFF OG FØLGESKADER. VISSE STATSLOVER TILLATER IKKE BEGRENSNINGER PÅ UNDERFORSTÅTE GARANTIER ELLER UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV VISSE SKADER. HVIS DISSE LOVENE GJELDER FOR DEG, KAN NOEN ELLER ALLE AV ANSVARSFRASKRIVELSER, EXKLUSIONER ELLER BEGRENSNINGER IKKE GJELDE FOR DEG, OG DU KAN HA YTTERLIGERE RETTIGHETER.

GJELDENDE LOV

Ved å besøke Simlen Design godtar du at lovene i Norge, uten hensyn til prinsipper om lovkonflikter, vil regulere disse bruksvilkårene og enhver tvist av noe slag som måtte oppstå mellom deg og Simlen Design.

TVISTER

Enhver tvist knyttet til ditt besøk til Simlen Design eller produkter du kjøper gjennom Simlen Design skal sendes til konfidensiell voldgift i Norge, bortsett fra at i den grad du på noen måte har krenket eller truet med å krenke Simlen Designs immaterielle rettigheter , Simlen Design kan søke påbud eller annen passende lettelse i enhver statlig eller føderal domstol i Norge, og du samtykker til eksklusiv jurisdiksjon og verneting i slike domstoler. Voldgiftsdommenes kjennelse skal være bindende og kan skrives inn som en dom i enhver domstol med kompetent jurisdiksjon. Så langt det er tillatt av gjeldende lov, skal ingen voldgift i henhold til denne avtalen kobles til en voldgift som involverer noen annen part som er underlagt denne avtalen, enten gjennom klassevoldgiftssaker eller på annen måte.