Hopp til innholdet

Privacy policy

Privacy policy

Vi samler ikke inn personlig informasjon.
Vi deler ikke noen form for informasjon.
Vi bruker bare den informasjon du etterlater etter et kjøp for å følge opp akkurat det kjøp.
Du kan enhver til enhver tid forlange å få fjernet din konto hos oss.
Vi bruker ikke cookies

Ta kontakt på lena_simonsen@outlook.com ved spørsmål